Галерея файлів сторінки

Галерея файлів доступна як у режимі редагування прямо на сторінці сайту, так і в адмінці.

У заголовку галереї натискання на слово "Файли" оновлює її. Далі в заголовку вказується ім'я сторінки — для якої ця галерея, кнопка «⤢» відображає галерею на повний екран монітора.

Галерея файлів сторінки містить форму вибору локальних файлів для завантаження — можна кількох, можна перетягувати на кнопку.

Існує форма створення нового файлу — з вибором типу (CSS, JS або SVG) або що потрібно завантажити файл по URL. У полі введення вказується відповідно бажане ім'я файлу (без розширення) або URL.

Файли галереї сторінки містяться в папці "i/cat/" — у папці з ім'ям id сторінки.

У таблиці "files" бази даних файлу галереї вказується id сторінки (`cat`), Ім'я файлу та текст до файлу —для кожної мови сайту — може редагуватися. Спочатку цей текст — початкове ім'я файлу — до його перетворення: великі літери перетворюются в малі літери, не латинські символи перетворюются транслітом.

Також файлу вказується черговість «№» та статус — нульовий, галерея, документ….

Список галереї відображається блоками, де відображається картинка файлу — у тому числі PDF (перша сторінка), натискання на картинку відкриває її у браузері.

Також у блоці списку файлів галереї відображається поле введення тексту (спочатку це ім'я файлу), поле введення порядкового номера (якщо номери однакові — то список сортується по тексту до файлу), кнопка вилучення файлу з галереї (рівносильно вилученню тексту до файлу) та вибір зі списку статусу файлу галереї (нульовий, фотогалерея, документ…)

Текстові файли (SVG…) над картинкою містять посилання з ім'ям файлу — для редагування тексту у спливаючому вікні.

Відображаються ім'я файлу (шлях від кореня), кнопка для збереження, кнопка для закриття вікна та текст файлу, що редагується.