Реалізація адміністративної панелі

Сторінка "адмінки" відкривається при запиті "/admin": файл "admin.php" підключається у файлі "urlAr.php", підключеному до "index.php" — після підключення бази даних та визначення мови сторінки. Для неосновної мови — із зазначенням коду мови, наприклад: "/en/admin"

Також сторінка може відкриватися при запиті "/?admin" (або із зазначенням мови, наприклад "/en/admin") - Підключенням "admin.php" в "index.php" — до підключення "urlAr.php". Можливо, залишиться один варіант.

Якщо сесія не ввімкнена — стартує.

Якщо відвідувач не авторизований як адмін — повертається короткий HTML сторінки, що містить блок авторизації ".login" — аналогічний до такого ж блоку на публічних сторінках сайту (якщо на них потрібна авторизація). Цей блок містить посилання на відображення аяксом форми авторизації в блоці ".loginDiv", при завантаженні сторінки це посилання "натискається".

Далі розглядаємо сторінку після авторизації.

Сторінка містить блок "progress" внизу екрана — відображення прогресу виконання аякс-запитів.

Наступний блок на сторінці — вгорі — для встановлення ширини блоку навігації при натисканні та перетягуванні курсору (функція "adminDiv" у файлі "admin.js").

Наступний блок ".cat" — навігації. Містить кнопки інструментів та список сторінок (об'єктів).

При натисканні на ім'я сторінки у списку — у блоці "#content" (id=content) аяксом відображається форма редагування відповідної сторінки.

У цьому ж блоці "#content" аяксом відображається результат натискання на деякі кнопки інструментів.

У файлі "admin.js" при завантаженні сторінки встановлюються (тегу "BODY") дії аяксом натискання кнопок інструментів блоку навігації та натискання в ієрархічному списку сторінок.