Редагування

У режимі редагування сторінки безпосередньо на сайті — у браузері авторизованого менеджера — на сторінці відображаються кнопки "➤" — зазвичай:

 • ліворуч-вгорі окна — для редагування шапки сторінки,
 • нижче — для редагування поля "опису" сторінки,
 • внизу окна — для редагування підвалу сторінки.

Ця кнопка може відображатися також у списку сторінок для кожної вкладеної сторінки — для редагування її "анонсу".
Також може відображатися для шаблонних блоків… Підказка кнопки "➤" пояснює її призначення — до якого блоку стосується.

При натисканні на кнопку "➤" відображається або приховується панель інструментів, блок можна перетаскувати по вертікалі для зручності, далі — про інструменти панелі (натискання на символ показує або ховає покажчик на ілюстрації):

 1. / Відкрити в новому вікні браузера список кореневих сторінок — такий же, як у "адмінці". Цей інструмент є лише для індексної сторінки, в цьому списку можна редагувати будь-яку сторінку ієрархії сайту, додавати та видаляти сторінки.
 2. Відкрити в новому вікні браузера форму редагування сторінки (її самої або "шапки", "підвалу", вкладеної сторінки…)
 3. Відкрити в новому вікні браузера список вкладених сторінок такий самий, як у "адмінці".
 4. ZIPЗберегти ZIP-архів сторінки — що корисно перед редагуванням: можливість повернути колишній текст сторінки
 5. Показати галерею файлів
 6. img
  src
  Зберегти зображення (img) до галереї файлів сторінки — якщо зображення посилається на файл в інтернеті або містить код "base64"
 7. HTM L Відкрити в новому вікні браузера текст у редакторі HTML
 8. CSS Відкрити в новому вікні браузера редактор CSS: можливість створювати/редагувати файли (php: браузеру повертається CSS з вилученням коментарів та зайвих прогалин), підключати потрібні файли до сторінки (або до всіх вкладених сторінок), редагувати змінні (ширина контейнера та кольору)…
 9. JS Відкрити в новому вікні браузера редактор JS: можливість створювати/редагувати файли, підключати потрібні файли до сторінки (або до всіх вкладених сторінок)…
 10. Чек-бокс: увімкнути / вимкнути редагування тексту прямо на сторінці (contenteditable). Підказка пояснює призначення — до якого блоку стосується.

При включеному чек-боксі відповідному блоку встановлюється "contenteditable=true" (у ньому блимає курсор), а для редагування відображаються інструменти:

У редагованому блоці можна писати текст приблизно як у програмі "MS WORD" та редагувати — користуючись панеллю інструментів.

Картинки можна просто перетягувати звідкись або вставляти через буфер обміну — при цьому код ("Base64") картинки зберігається в тексті. Бажано такі картинки перемістити в галерею файлів сторінки — кнопкою інструменту "img src". Цей інструмент також зберігає картинки з інтернету в галереї файлів сторінки. Також робить абсолютні посилання відносними — щоб сайт був незалежним від свого доменного імені.
Ще можна картинки вставляти кнопкою інструменту "IMG": вказуючи їм ALT та SRC.

При натисканні кнопки "Зберегти" — або клавіші [F2] — у тексті редагованого блоку вміст елементів класу "noedit» — що заповнюються js-скриптом — вилучається, а якщо у елемента є значення атрибуту «data-t» — воно вставляється у фігурних лапках: для заміни програмою PHP.
Потім HTML редагованого блоку зберігається у базі даних.

Зручно також редагувати HTML у консолі браузера, потім — якщо результат влаштовує — залишається зберегти зміни кнопкою збереження. Можна зберігати і клавішею [F2] — при цьому курсор повинен бути в тексті блоку, що редагується.


У режимі редагування також відображається внизу сторінки блок — де можна додати вкладені сторінки, відкрити редактор "CSS" або "JS" для сторінки , а якщо сторінка містить вкладені сторінки, то і кнопки відкриття редакторів "CSS" та "JS" для всіх вкладених сторінок.

За наявності вкладених сторінок можна вказати параметри списку вкладених сторінок.

Також у блоці є форма завантаження значка веб-сайту (favicon), блок "SEO" — з кнопками відкриття редактора тексту: в HEAD, на початку BODY та файлу "robors.txt" в корені сайту, блок масової вказівки публічним сторінкам людино-зрозумілих URL.