Редактор JS

Панелі інструментів сторінки сайту в режимі редагування містять кнопку "JS": відкрити редактор JS: можливість не тільки редагувати файли java-скриптів — а й створювати їх, підключати до бажаних сторінок сайту, наочно відображати зв'язки файлів скриптів та CSS із сторінками сайту.

При натисканні кнопки "Files" — відображаються підключені (до цієї сторінки, до всіх сторінок — для шапки або підвалу або до всіх сторінок, вкладених у цю сторінку) файли.

Для відображення всіх файлів JS можна відзначити чекбокс "все" — під списком файлів.

Натискання на кнопку "Файли JS" приховує список файлів. Для відображення оновленого списку (перечитати файли з диска) — натиснути кнопку з натиснутою клавішею [Shift].

Підключеному файлу вказується порядковий номер: у цьому порядку вони вказані в кінці BODY сторінки HTML - тегах "SCRIPT": як файли в папці "/js/".

Аригінальні файли JS розміщуються в "папці /1/js/".

У списку після імені файлу вказана дата зміни оригінального файлу (у "папці /1/css/"), кнопка видалення оригінального файлу, кнопка "створити/видалити" згенерований файл у папці "/css/".

При зверненні до файлу, що немає в папці "/css/" — виконується index.php, обробляючий відповідний файл папки "/1/js/" для видачі браузеру цього файлу без коментарів та зайвих пробілів.

Створення та видалення згенерованих файлів JS

Після завершення редагування сайту можна створити всі файли JS — щоб серверу не генерувати кожного разу ці файли. Коли потрібно редагувати файл, натисніть кнопку "видалити" тимчасовий файл.

Редагування

Для редагування файлу — натисніть на ім'я файлу у списку. Текст файлу з'явиться у текстовому полі.

Позиція курсору відображається зверху-праворуч у форматі: «номер рядка»:«номер символу в рядку» /«кількість символів у рядку».

Символ табуляції в текст можна вводити за допомогою клавіші [Ctrl].

Правіше кнопки "Файли CSS" відображається поле введення: ім'я файлу. Змінивши ім'я, можна зберегти текст у новий файл.

Можна редагувати текст не тільки в текстовому полі , а й у редакторі "Ace" — натиснувши кнопку "Ace".

У цього редактора є підказки, підсвічування, можна вибрати бажану тему оформлення редактора.

Для збереження змін у текстовому полі — натиснути "Застосувати" (до файлу зміна не записується).

Для закриття редактора "Ace" — натиснути кнопку з хрестиком, ця кнопка відображає ім'я файлу — якщо текст зберігався у файл.

Зв'язки JS

Натисканням посилання "Зв'язки JS" відображається список файлів JS — таблицею, де кожному файлу вказана сторінка (ім'я її та id) — в якій підключений файл. Файли впорядковані за абеткою, якщо файл підключений до кількох сторінок — ім'я файлу відображається першою: для наочності. Головна сторінка сайту відображається  іменем "Home", виділена жирним шрифтом, id для головної сторінки — "-8": службового розділу сайту.

Якщо файл підключено до всіх внутрішніх сторінок сторінки, ім'я батьківської сторінки відображається на зеленому тлі.